หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบใหม่ ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN)”
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบใหม่ ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN)”

admin fscssru
2019-09-13 08:54:02

ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายหัวข้อ 

“การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบใหม่ ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN)”

โดยวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ 


ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15.00-18.00 น. 

ณ ห้อง 26401 ชั้น 4 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี