หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Forensic Day 2019
Forensic Day 2019

admin fscssru
2019-01-21 21:40:03

สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน "Forensic Day 2019" และงานพบปะสังสรรค์ปีใหม่ประจำ พ.ศ. 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ จัดการอบรมการประกันคุณภาพและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และทำความรู้จักกัน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน