หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก
นิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก

admin fscssru
2019-02-02 22:00:44

ตัวแทนนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกันมอบเสื้อผ้าและเงินสนับสนุนให้กับผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก" ในเขตภาคใต้ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมสิ่งของต่างๆ รวมทั้งเงินสนับสนุน เพื่อส่งมอบให้กับสมาคมชาวปักใต้นำไปช่วยแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป