หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

admin fscssru
2020-08-05 20:07:46

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

“นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา” ลงพื้นที่จัดการประชุมวิพากษ์วิจารณ์ผลการศึกษาโครงการวิจัยฯ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางอำเภอและจากพื้นที่ศึกษา ทั้ง 13 ตำบล


ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้