หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับคุณ​อิสราพร​ นรินทร์​ ว่าที่ดอกเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณ​อิสราพร​ นรินทร์​ ว่าที่ดอกเตอร์

admin fscssru
2020-07-18 21:12:45

ขอแสดงความยินดีกับคุณอิสราพร นรินทร์ (โย่โย๋)  ว่าที่ดอกเตอร์หลักสูตร ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้คะแนนดีเยี่ยม 92.25  ทางหลักสูตรฯขอแสดงความชื่นชม