หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ศึกษาดูงาน บริษัท BULLET MATER
ศึกษาดูงาน บริษัท BULLET MATER

admin fscssru
2019-02-02 22:17:03

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Bullet Master ในการพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระสุนปืน ขั้นตอนและกระบวนการผลิตกระสุนปืนของบริษัท และให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ทดสอบการยิงปืนจากกระสุนแต่ละแบบของบริษัทด้วย