หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตร​ ปร.ด.นิติวิทยา​ศาสตร ได้รับรางวัล SSRU Quality Award
หลักสูตร​ ปร.ด.นิติวิทยา​ศาสตร ได้รับรางวัล SSRU Quality Award

admin fscssru
2019-02-02 22:24:49

หลักสูตร ปร.ด.นิติวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ SSRU Quality Award ครั้งที 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมี ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ  ประธานหลักสูตร ขึ้นรับมอบโล่รางวัลจาก รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้