หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
บัญฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ...
2019-10-09 14:29:50
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบใหม่ ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN)”
ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบให ...
2019-09-13 08:54:02
การตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
การตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต เพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ และเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธ ...
2019-06-12 16:33:34
หลีกเลี่ยงเส้นทาง ซ้อมรับปริญญา 13-14 มิ.ย. 62
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 2562 โปรหลีกเลี่ยงเส้นทาบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าเว ...
2019-06-12 14:03:59
ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์แนบปร ...
2019-05-23 16:23:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ ...
2019-05-10 12:25:38
การยื่นเรื่องสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
กระบวนการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  10 วัน (รวม ส-อ) ...
2019-04-29 06:46:07
การเปิดภาคเรียนการศึกษา 3/2561
ภาคเรียนที่ 3/2561รายวิชา FSC8202 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ในเชิงสังเคราะห์และการวิเคราะห์อาชญากรรมเวลาเ ...
2019-04-29 06:43:04
การยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   10 วัน (รวม ส-อ) ยก ...
2019-04-28 20:02:31
ประกาศปัจจุบัน