หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระด ...
2020-07-31 15:33:20
รับสมัครหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท ป.เอก
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......สอบถามร ...
2020-07-18 21:23:06
ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ
ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ พบนายกเทศม ...
2020-07-18 21:16:21
ขอแสดงความยินดีกับคุณ​อิสราพร​ นรินทร์​ ว่าที่ดอกเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณอิสราพร นรินทร์ (โย่โย๋)  ว่าที่ดอกเตอร์หลักสูตร ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์&nbs ...
2020-07-18 21:12:45
FSC SSRU เก็บข้อมูลในการศึกษา ปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพึ่งพาตนเอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า นำนักศึกษา ...
2020-07-18 21:08:52
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจาย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ...
2020-07-14 18:42:38
ปันสุขสู่ชุมชนวัดราชผาติการามวรวิหาร
สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกิจกรรม "ปันสุขสู่ชุมชนวัดราชผาติการามวรวิหา ...
2020-06-27 18:52:41
11th National & International Conference
ประกาศและรายละเอียดของ Conference สามารถคลิกได้ที่ >> 11th National & International C ...
2020-06-26 07:12:40
ข่าวปัจจุบัน