หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์&quo ...
2019-11-07 19:54:13
นายวุฒิชัย สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นายวุฒิชัย  สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" ...
2019-10-24 21:19:56
สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา  ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิท ...
2019-10-24 21:16:52
นางสาวกตัญญุตา จันทร์เทพ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวกตัญญุตา  จันทร์เทพ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ...
2019-10-24 21:13:55
นายวชิรภาสส์ จินดาทา นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ"
นายวชิรภาสส์  จินดาทา นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ...
2019-10-24 21:11:06
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไ ...
2019-10-24 20:48:25
สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร ...
2019-06-18 15:29:21
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิท ...
2019-06-18 15:06:12
ข่าวปัจจุบัน