หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 1/2562
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2562หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์หลัก ...
2019-06-18 15:13:17
ตรวจสอบรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิกที่นี่ ...
2019-04-26 08:49:44
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 3/2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 3/2561การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ...
2019-04-19 06:45:35
นิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ ...
2019-04-19 06:46:43
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "นิติวทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม"
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "นิติวทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม"จัดโดยสาขานิติวิทยาศาสตร์ ...
2019-03-21 17:09:05
Forensic Day 2019
สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน "Forensic Day 2019" และงานพบปะสังสร ...
2019-01-21 21:40:03
นิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก
ตัวแทนนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกันมอบเสื้อผ้าและเงินสนับสนุนให้กับผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก ...
2019-02-02 22:00:44
ข่าวปัจจุบัน