หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์

น.ส.เบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นางสาวเบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์วันศุกร์ 1 ...
2019-04-05 07:14:46
นายสมชาติ เกตุพันธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 2)
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎ ...
2018-11-26 20:36:10
ข่าวย้อนหลัง