หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณ​อิสราพร​ นรินทร์​ ว่าที่ดอกเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณอิสราพร นรินทร์ (โย่โย๋)  ว่าที่ดอกเตอร์หลักสูตร ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์&nbs ...
2020-07-18 21:12:45
นางสาวเบญจพร ถูกดี นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวเบญจพร  ถูกดี นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 "สอบเค้าโครงวิทยานิพ ...
2019-12-01 19:07:26
นางสาวสุชัญญา กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวสุชัญญา  กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโคร ...
2019-12-01 19:04:04
นางสาวชิดชนก โสภะบุญ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นางสาวชิดชนก  โสภะบุญ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิ ...
2019-11-07 20:07:08
นางสาวไอลดา สำลวน นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นางสาวไอลดา  สำลวน นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ ...
2019-11-07 20:02:28
ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติชญา  เหลืองไพโรจน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 " ...
2019-11-07 19:58:55
นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์&quo ...
2019-11-07 19:54:13
นายวุฒิชัย สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นายวุฒิชัย  สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" ...
2019-10-24 21:19:56
สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา  ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิท ...
2019-10-24 21:16:52
ข่าวย้อนหลัง