หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > รับสมัครหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท ป.เอก
รับสมัครหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท ป.เอก

admin fscssru
2020-07-18 21:23:06

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-160-1213

สวนสุนันทยินดีต้อนรับ