หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563

admin fscssru
2020-05-13 14:04:11

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563

สมัครออนไลน์

http://admission.ssru.ac.th/

วิธีการสมัครเรียน