หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ
ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ

admin fscssru
2020-07-18 21:16:21

ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ พบนายกเทศมนตรีเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยในเรื่อง 

"การศึกษาปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน"

โดยจะนำนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทลงพื้นที่ในการทำวิจัย ในวันที่ 9 ก.ค. 2563