หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > FSC SSRU เก็บข้อมูลในการศึกษา ปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพึ่งพาตนเอง
FSC SSRU เก็บข้อมูลในการศึกษา ปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพึ่งพาตนเอง

admin fscssru
2020-07-18 21:08:52

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า นำนักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการศึกษาปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ของชุมชนเทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ