หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

admin fscssru
2019-10-24 20:48:25

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่