หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

admin fscssru
2019-06-18 15:06:12

สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย