หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกเรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดการพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย”
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกเรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดการพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย”

admin fscssru
2020-08-20 19:52:13